Điều khoản Dịch vụ

Chào mừng bạn đến với Doxycyclinep.com, một trang web chuyên về thông tin và tin tức liên quan đến Nhà thuốc và các nhà sản xuất dược phẩm. Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Dịch vụ này. Việc bạn truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện dưới đây.

1. Chấp nhận Điều khoản

Bằng việc truy cập và sử dụng Doxycyclinep.com, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Sử dụng Dịch vụ

Bạn được phép sử dụng trang web này cho các mục đích hợp pháp và cá nhân. Bạn không được phép:

  • Sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web.

3. Nội dung bị cấm

Chúng tôi cam kết tuân thủ các chính sách nội dung của Google và yêu cầu người dùng cũng phải tuân theo các quy định sau:

Nội dung bất hợp pháp

Không đăng tải, chia sẻ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào vi phạm pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung về ma túy bất hợp pháp, lạm dụng thuốc, hoặc bất kỳ hành vi nào trái pháp luật.

Nội dung bạo lực và kích động thù địch

Không được phép đăng tải hoặc chia sẻ nội dung mô tả hoặc khuyến khích bạo lực, hận thù, phân biệt đối xử hoặc thù địch dưới bất kỳ hình thức nào.

Nội dung quấy rối và đe dọa

Không được phép sử dụng trang web để quấy rối, đe dọa, hoặc xúc phạm người khác.

Nội dung khiêu dâm và không phù hợp

Không được phép đăng tải hoặc chia sẻ nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc bất kỳ nội dung nào không phù hợp với cộng đồng.

Nội dung lừa đảo và gây hiểu lầm

Không được phép đăng tải hoặc chia sẻ nội dung gây hiểu lầm, lừa đảo hoặc có mục đích gian lận.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trên Doxycyclinep.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, và logo, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định sở hữu trí tuệ khác.

5. Chấm dứt sử dụng

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào trang web mà không cần thông báo trước nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản Dịch vụ này.

6. Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản Dịch vụ này vào bất kỳ lúc nào. Các thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web và có hiệu lực ngay lập tức. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về các Điều khoản Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Kết thúc Điều khoản Dịch vụ